Myśliwi dzieciom – uczniowie z ZS w Kocudzy na wycieczce edukacyjnej

2 października uczniowie klasy IV ZS w Kocudzy gościły w Domku Myśliwskim KŁ nr 64 “Darz Bór”. Piękna słoneczna pogoda sprawiła, że zajęcia z edukacji przyrodniczo-łowieckiej odbyły się na świeżym powietrzu. Niewątpliwie urokliwości spotkaniu dodawał szum drzew  i śpiew ptaków.

Czwartoklasiści wykazali się dużą znajomością otaczającej nas flory i fauny. Z łatwością nazywały prezentowane na fotografiach zwierzęta. Ciekawe informacji o ich bytowaniu, zadawały mnóstwo pytań. Z zainteresowaniem oglądały przyniesione zrzuty.  Z entuzjazmem wzięły udział w zabawie „Sowa Mądra Głowa”, a także w  „leśnym głuchym telefonie”. Spacer po pobliskim lesie był chwilą na wyciszenie, aby po powrocie wrócić do zabawy w berka i chowanego. Uwieńczeniem spotkania było ognisko z pieczeniem kiełbasek i owocowo-słodki poczęstunek. Na zakończanie spotkania każdy uczestnik otrzymał gadżet firmowany nazwą Koła.

Poczęstunek został sfinansowany z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.