Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola

W dniu 17 grudnia 2020r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego z rąk Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Zdzisława Szweda działającego w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego, Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach odebrał umowę o dofinansowanie projektu montażu instalacji OZE.

 

 

Projekt Gminy Dzwola pn. „MONTAŻ INSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY DZWOLA” otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Szacunkowy koszt projektu ogółem to 3 847 442,00 zł w tym: 2 350 293,00 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

W ramach przedmiotowego projektu na terenie gminy Dzwola będzie zamontowanych 186 instalacji fotowoltaicznych, 74 instalacji kolektorów słonecznych i 24 pieców c.o. na biomasę (pellet).

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargu nieograniczonego, dzięki któremu zainteresowani Mieszkańcy gminy poznają całkowity koszt wkładu własnego, który będą zobowiązani ponieść przed montażem instalacji.

W miesiącu styczniu 2021 r. będą organizowane spotkania informacyjne z Mieszkańcami oraz podpisywane stosowne umowy. Przeprowadzenie spotkań uzależnione jednak będzie od sytuacji epidemiologicznej na terenie Polski związanej z wirusem COVID-19.