Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzemieniu Drugim wraz z utworzeniem otwartej strefy aktywności fizycznej – umowa podpisana

W dniu 28 września 2020 r. przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemieniu Drugim w obecności Wójta Gminy Dzwola – Wiesława Dyjacha podpisali umowę z wykonawcą PHU Rafał Jarosz z Zofianki Górnej

– wyłonionym w przetargu publicznym na wykonanie “Modernizacji świetlicy wiejskiej w Krzemieniu Drugim wraz z utworzeniem otwartej strefy aktywności fizycznej”.

Przedmiotowa inwestycja  obejmowała będzie  modernizację świetlicy wiejskiej, stworzenie placu zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury. W ramach modernizacji budynku – część przeznaczona pod świetlicę wiejską, która wykorzystywana będzie m.in. jako strefa sportu i rekreacji,  wykonana zostanie elewacja w tym docieplenie ścian, wykonanie ściany działowej modułowej oraz zostanie zakupiona nagrzewnica.  W ramach realizacji operacji wykonany będzie plac zabaw, który zostanie wyposażony w  urządzenia: huśtawkę rodzinną, karuzelę metalową i bujak sprężynowy. Natomiast w skład wyposażenia siłowni zewnętrznej będą wchodzić następujące urządzenia: wyciskanie siedząc, biegacz, wioślarz, orbitrek, motyl integracyjny. Elementami małej architektury będą: ławeczka, ławka parkowa z oparciem, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna. Dzięki utworzeniu placu zabaw i otwartej strefy aktywności fizycznej  poprawi  się jakość życia mieszkańców, poprzez utworzenie miejsca aktywnego odpoczynku i rekreacji, który będzie służył zarówno małym jak i dorosłym mieszkańcom Gminy Dzwola, jak również turystom zwiedzającym piękne tereny Gminy Dzwola.

Koszt przedmiotowych prac wyniesie 145 599,65 złotych brutto, z czego 130 000,00 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  objętego PROW 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”.