Modernizacja drogi gminnej nr 109014L w miejscowości Kocudza Trzecia

W dniu 30 października 2019 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego obejmującego “Modernizację drogi gminnej do gruntów rolnych w miejscowości Kocudza Trzecia nr 109014L (Kocudza Trzecia Borek – gr. gminy Frampol) w miejscowości Kocudza Trzecia o długości 254 m.

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej (tzw. FOGR). Wartość inwestycji wyniosła 103 773,88 zł, z czego 60 000,00 zł stanowiła dotacja celowa Województwa Lubelskiego. Koszt po stronie Gminy Dzwola wyniósł 43 773,88 zł, na co składa się dokumentacja techniczna, roboty budowlane i nadzór inwestorski.  W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego w Lublinie, Urzędu Gminy Dzwola, Wykonawcy oraz Inspektor Nadzoru.