Nowy samochód strażacki dla OSP Dzwola

Z udziałem V-ce Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, posła na Sejm RP Jerzego Bieleckiego, Komendanta Głównego Straży gen. brygadiera Leszka Suskiego oraz I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka w towarzystwie szefów wojewódzkich i powiatowych służb mundurowych, w dniu 16 listopada przekazano uroczyście druhom

z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli nowy samochód ratowniczo-gaśniczy m-ki IVECO. Kluczyki do samochodu z rąk Pan Jarosława Zielińskiego – Wiceministra MSWiA odebrał dh Jan Blacha – Prezes OSP Dzwola.

Nowo zakupiony samochód zastąpi wysłużonego, już blisko czterdziestoletniego Jelcza. Koszt zakupu nowego wozu bojowego to 700 tys. złotych. Jednostka OSP w Dzwoli, która funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 400 tys. złotych, natomiast 300 tys. zł. dołożył samorząd gminy. Zakup został zrealizowany w ramach, powstałego z inicjatywy ministra Mariusza Błaszczaka, Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.

– Ministerstwu Spraw Wewnętrznych  i Administracji, zależy na tym, aby Ochotnicze Straże Pożarne dysponowały nowoczesnym sprzętem, który umożliwi skuteczniejsze niesienie pomocy poszkodowanym – podkreślił w swoim wystąpieniu wiceminister Jarosław Zieliński.

W uroczystości uczestniczyli także: płk Cezary Kmita z Inspektoratu Uzbrojenia MON, Zbigniew Lewandowski – przedstawiciel Posła do PE prof. Mirosława Piotrowskiego, Wójt Gminy Stanisław Rożek, Radni Rady Gminy oraz przedstawiciele 12 jednostek OSP funkcjonujących w Gminie Dzwola.