Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019

11 grudnia 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się Uroczysta Gala wręczenia stypendiów w ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019″. Program stypendialny skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów z woj. lubelskiego.

 

W ramach tego programu Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał 511 stypendiów uczniom szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, gimnazjów lub klas gimnazjalnych. Stypendium będzie wypłacane uczniom do końca czerwca 2019 roku.

W Zespole Szkół w Kocudzy na takie wyróżnienie zasłużył Jakub Góra – uczeń klasy VIII a Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, który może pochwalić się wieloma osiągnięciami z zakresu konkursów i olimpiad matematycznych. Wręczenia stypendiów dokonali Marszałek Województwa Jarosław Stawiarski oraz Wicemarszałek Dariusz Stefaniak.

Nad rozwojem talentu matematycznego ucznia czuwa p. Maria Kulasza, nauczycielka matematyki, która pracuje z Jakubem już kilka lat.

Stypendyście gratulujemy i życzymy realizacji życiowych celów! Gratulujemy również rodzicom Jakuba i Pani Marii za troskę, zaangażowanie i stworzenie odpowiednich warunków i atmosfery sprzyjającej rozwojowi.

Bożena Dubiel – dyr. ZS w Kocudzy