Lubelskie wspiera uczniów

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ruszyła akcja wydawania sprzętu komputerowego dla uczniów wykluczonych cyfrowo, tegorocznych maturzystów oraz ósmoklasistów. A wszystko w ramach akcji Zarządu Województwa Lubelskiego pod hasłem: „Lubelskie Wspiera Uczniów”.

 

Tablety są wyposażone w kompletne oprogramowanie oraz bezpłatny dostęp do Internetu na okres 3 miesięcy, czyli do zakończenia roku szkolnego. W Gminie Dzwola tablety zgodnie z wnioskiem Dyrektorów Szkół trafią do uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kocudzy (2 szt.) oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Branwi (2 szt.). Zakup sprzętu został sfinansowany z budżetu samorządu województwa. Sprzęt przekazany został za pośrednictwem Starosty Janowskiego. Właścicielem sprzętu będzie samorząd lub szkoła, a nie uczeń. Pozwoli to na korzystanie z tabletów w celach edukacyjnych przez szkoły nie tylko w okresie epidemii.

Dziękujemy Panu Jarosławowi Stawiarskiemu – Marszałkowi Województwa Lubelskiego za przekazany sprzęt dla uczniów z terenu Gminy Dzwola.

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola