List Prezesa KRUS w sprawie ubezpieczeń NNW dla dzieci poniżej 16. roku życia

List  Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Sekścińskiego w sprawie zapewnienia dla dzieci poniżej 16. roku życia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od 14.10.2016 r. do 13.10.2017 r.

list-prezesa-krus