LGD – nabór wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 – 2020.

 

um_janow_lubelski_-_stowarzyszenie_lokalna_grupa_dzialania_lesny_krag_informuje_o_naborze_wnioskow__-_2017-01-04