Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem.

Jest narzędziem informatycznym:

 

  • pozwalającym Policji na czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń (mapa statystyczna)
  • umożliwiającym mieszkańcom sygnalizowanie miejsc zagrożonych (mapa interaktywna) podlegających sprawdzeniu przez Policję.

KMZB