Konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora GBPiOK

Wójt Gminy Dzwola ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 30 listopada 2017 r. do godz. 15:00. Szczegóły Konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola.

https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=148&p1=szczegoly&p2=7533

ogłoszenie

Zarządzenie Nr 94- 2017

kwestionariusz