Konkurs stypendialny dla młodzieży pt. „Janowskie diamenty”.

Czym jest Rotary International? Rotary to międzynarodowa organizacja założona w 1905 roku w Chicago przez amerykańskiego adwokata Paula Harrisa. Jest to stowarzyszenie klubów, wyznających oficjalne kredo – „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść”. Obecnie w Polsce jest około 100 klubów. Klub Rotary Janów Lubelski został zarejestrowany w 1990 roku.

 

Nowym projektem realizowanym przez Klub są:

Janowskie diamenty

„Nauka to podróż, która trwa przez całe życie.

Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań,

na które warto poznać odpowiedź” (Autor nieznany).

Klub Rotary w Janowie Lubelskim zaprasza uzdolnioną młodzież z powiatu janowskiego do udziału w konkursie stypendialnym pt. „Janowskie diamenty”. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach: nauki humanistyczne (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie i języki obce), nauki ścisłe (matematyka, fizyka i informatyka) oraz nauki przyrodnicze (chemia, biologia i geografia). Ufundowaliśmy dla zwycięzców z poszczególnych kategorii, jednorazowe stypendia w wysokości po 2 000 zł każde. Do konkursu serdecznie zapraszamy młodzież z wyższych klas szkół podstawowych, legitymującą się osiągnięciami w nauce, szczególnie uczestników i finalistów olimpiad przedmiotowych i innych ponadregionalnych konkursów o charakterze naukowym. Ponadto będziemy zwracać uwagę na kreatywność, pomysłowość czy twórczość młodych ludzi. Konkurs będzie rozstrzygnięty do dnia 19.06.2021 r. przez profesjonalną społeczną komisję konkursową, kierowaną przez przedstawiciela klubu RC w Janowie Lubelskim.

Celem konkursu jest promocja i pomoc uzdolnionej młodzieży aby dzięki dalszej nauce, rozwojowi intelektualnemu i kształtowaniu osobowości stała się janowskimi brylantami. Zwracamy się do dyrektorów szkół, wychowawców, nauczycieli i rodziców o propagowanie naszego konkursu i zgłaszanie kandydatów do końca maja 2021 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

  • Prezydent Tomasz Pietras (tel. 505 120 042),
  • Sekretarz Antoni Florczak (tel. 602 746 166)

lub osobiście w każdą środę o godz. 1800 w Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim na spotkanie klubowe.