Konkurs „Organizacja Pozarządowa Roku 2016”

Wojewoda Lubelski ogłosił konkurs: „Organizacja Pozarządowa Roku 2016”, skierowany do organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego. Celem konkursu jest: wyróżnienie organizacji pozarządowych, które przez swoje działania aktywizują i integrują środowisko lokalne, kształtują zasady współżycia społecznego oraz poprawiają jakość życia

 

społeczności lokalnej,a także wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych  oraz identyfikacja i promocja dobrych praktyk.
 
Tytuły Laureata „Organizacja Pozarządowa Roku 2016” oraz wyróżnienia będą przyznane
w kategoriach:
1.        Bezpieczeństwo.
2.         Polityka społeczna.
3.         Edukacja.
4.         Sport i rekreacja.
5.         Kultura i dziedzictwo narodowe.
6.         Profilaktyka i ochrona zdrowia.

Zachęcamy lokalne organizacje pozarządowe do przesyłania zgłoszeń konkursie. Więcej informacji: http://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/%E2%80%9Eorganizacja-pozarz%C4%85dowa-roku-2016%E2%80%9D