Konkurs na „Najbardziej Rozpoznawalnego Dzielnicowego 2017 roku”

Już od 1 maja b.r. w powiecie janowskim rozpoczął się konkurs na „Najbardziej Rozpoznawalnego Dzielnicowego”. Przez cały miesiąc mieszkańcy powiatu mogą głosować na wybranego przez siebie policjanta. To na podstawie opinii mieszkańców, wśród których pracuje dzielnicowy,

zostanie wyłoniony najlepszy z nich.

Organizowany w maju konkurs na najbardziej rozpoznawalnego dzielnicowego służy wyróżnieniu policjanta, który w szczególny sposób działa na rzecz osób potrzebujących oraz osobiście angażuje się w powierzone mu zadania i skutecznie je wykonuje. To właśnie na podstawie opinii osób wśród których pracują dzielnicowi, zostanie wybrany najlepszy z nich.

W konkursie przewidziano dla policjantów także test z ogólnej wiedzy prewencyjnej, który również zostanie poddany ocenie. Na początku czerwca wszystkie głosy zostaną policzone i policjant, który otrzymał najwyższą liczbę punktów oraz wykazał się największą wiedzą w teście zostanie przedstawiony Komendantowi Powiatowemu Policji w Janowie Lubelskim do wyróżnienia, jako wzorowo wykonujący swoje obowiązki.

Numery kontaktowe oraz ich rejony służbowe dostępne są na stronie internetowej janowskiej komendy. Głosować można na stronie Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim pod tym adresem.  Zapraszamy do głosowania.