Konkurs KRUS dla dzieci rolników

Sytuacja epidemiologiczna panująca aktualnie w naszym kraju zmusiła większość grup społecznych do pozostania w domu. Jedną z nich są dzieci i to właśnie z myślą o najmłodszych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań na rzecz upowszechnienia wśród dzieci wiedzy o zagrożeniach wypadkami w gospodarstwach rolnych, na stronie internetowej www.krus.gov.pl ogłoszony został konkurs dla dzieci

 

 

na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat i przesłanie jej wraz z formularzem zgłoszeniowym do dnia 31-08-2020 r. do godz. 24:00 na adres e-mail: rymowanka@krus.gov.pl  W temacie e-mail należy wpisać: Konkurs na rymowankę-Imię i Nazwisko dziecka. Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy.

     W dobie nauczania, odrabiania lekcji, a nawet odbywania zajęć wychowania fizycznego za pośrednictwem Internetu, zwracam się z prośbą o zobowiązanie placówek oświatowych podlegających pod Państwa Urząd do propagacji niniejszego konkursu na rymowankę oraz zamieszczenie w lokalnej prasie, na stronie internetowej, itp.. Liczymy, że nasz konkurs spotka się z pozytywnym odbiorem.