Kongres Organizacji Pozarządowych

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek ma zaszczyt zaprosić organizacje pozarządowe działające na terenie województwa lubelskiego do udziału w Kongresie Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim Rejestracji na Kongres można dokonać poprzez stronę www.konferencja.lublin.uw.gov.pl do dnia 6 kwietnia 2018 r.

 

Miejsce Kongresu:

16 kwietnia – Lublin

17 kwietnia – Chełm

18 kwietnia – Zamość

19 kwietnia – Biała Podlaska

 

Program:

09:00 – 09:30     Rejestracja uczestników

                            serwis kawowy

10:00 – 10:10     OTWARCIE KONGRESU

                            Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek

10.10- 10.20      Wystąpienia zaproszonych gości

10:20 – 11:20     WRĘCZENIE ODZNACZEŃ

 11.20-11.30      CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

11.30-12.15       Panel I – Planowane zmiany w prawie dot. NGO

                            Prezentacja dot. planowanych zmian w prawie dot. NGO

12.15 – 12:30     Przerwa kawowa

12:30 – 13:15     Panel II – Finansowanie NGO

                            Prezentacja dot. możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność NGO

13:15 – 14:00     Panel III – Przykłady dobrych praktyk w  działalności NGO w woj. Lubelskim

                            Obszar I : Przedsiębiorczość ,innowacyjność, nauka

                            Obszar II: Działalność społeczna i rynek pracy

                            Obszar III: Regionalizm, kultura i sztuka

14:00 – 14:30     Dyskusja

14:30 – 15:30     Lunch