Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia wspólnego wszystkich Komisji Rady Gminy Dzwola

Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia wspólnego wszystkich Komisji Rady Gminy Dzwola, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 10.00.