Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Dzwola

Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Dzwola, która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2020 r. o godz. 8.30.