Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Komisji Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju Rady Gminy Dzwola

Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Komisji Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju Rady Gminy Dzwola.