Kolejne pieniądze dla strażaków ochotników

W dniu 20 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy p. Stanisław Rożek oraz Skarbnik p. Aneta Gilas podpisali umowę na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych. Jest to dotacja z Funduszu Sprawiedliwości. To nowy program, uruchomiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla ochotniczych straży pożarnych.

W imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości umowę podpisał dyrektor departamentu spraw rodzinnych i nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości  p. Mikołaj Pawlak. Fundusz Sprawiedliwości, to pieniądze pochodzące od przestępców, z wyroków karnych. Mają służyć ofiarom przestępstw jakimi są także zdarzenia drogowe, których ofiarom często pomagają strażacy ochotnicy. Gmina Dzwola otrzymała kwotę 30 100 zł z przeznaczeniem na zakup defibrylatorów, toreb pomocy medycznej i osobistego wyposażenie strażaków, takie jak latarki i inny drobny sprzęt potrzebny codziennie jednostkom funkcjonującym w KSRD tj.: Dzwoli i Krzemienia Pierwszego. W roku ubiegłym z podobnego wsparcia, ze środków MSWiA w kwocie 7 200 zł skorzystała OSP w Kocudzy Dolnej (Pierwszej). Otrzymaną dotację przeznaczono na zakup 6 kompletów profesjonalnej, kompletnej odzieży ochronnej. Przypominamy, iż w gminie funkcjonuje 12 jednostek OSP, które aktualnie dysponują 20 samochodami. Utrzymanie Straży kosztuje gminę średnio ok. 350 tys. zł rocznie. W ubiegłym roku, w związku z zakupem nowego samochód bojowego dla OSP Dzwola za kwotę 700 tys. zł, przy dotacji 400 tys. zł z MSWiA przeznaczyliśmy kwotę ponad 700 tys. zł. Jak łatwo zauważyć, na bezpieczeństwie mieszkańców nie oszczędzamy.