Karta Dużej Rodziny na urządzeniach mobilnych

Aby uatrakcyjnić Kartę Dużej Rodziny i dostosować ja do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej oraz rozszerzyć wiedzę na temat zniżek oferowanych przez podmioty uczestniczące w programie wprowadzono dokument Karty Dużej Rodziny w formie wizualizacji tego dokumentu na urządzeniach mobilnych.

W związku z tym utworzono aplikację umożliwiającą posiadaczom Karty łatwe i szybkie znalezienie zniżek oraz informacji o nowych Partnerach KDR, ofert Partnerów, a także innych informacji związanych z KDR. Obecna zmiana umożliwia korzystanie z Karty od razu po jej przyznaniu bez konieczności oczekiwania na jej wydruk.

Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty. Po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli.