Kampania “Wybieram pomoc”

 Od dnia 1 marca 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowana jest kampania medialna „Wybieram pomoc”.

 

 

Jej adresatami są:
Ofiary przemocy domowej;
Świadkowie przemocy domowej;
Sprawcy przemocy domowej:

Kampania ma na celu:
– podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy,
– zmniejszenie akceptacji dla zjawiska przemocy i promowanie postawy przeciwstawiania się jej stosowaniu,
– wskazanie, że przemoc nie jest metodą rozwiązywania problemów.

Na stronie internetowej kampanii zainteresowane osoby mogą dowiedzieć się m.in o:
– rodzajach przemocy,
– gdzie szukać pomocy,
– faktach na temat przemocy.

Ponadto na stronie projektu dostępny jest test pozwalający zdiagnozować doświadczanie przemocy, jak również test pozwalający określić, czy nasze zachowanie może krzywdzić inne osoby.

Źródło:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,8695,kampania-wybieram-pomoc.html

Strona kampanii:

http://www.wybierampomoc.pl