Już w lipcu! bezpłatnie: kurs FRYZJER z EGZAMINEM CZELADNICZYM dla osób 15-29 lat

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Janowie Lubelskim

zaprasza do udziału w szkoleniu: Fryzjer z egz. czeladniczym

 

BEZPŁATNE SZKOLENIE ze stażem
dla osób w wieku 15-29 lat
dające uprawnienia do wykonywania zawodu

dla mieszkańców  Województwa Lubelskiego, nie uczących się, pozostających bez zatrudnienia, w tym długotrwale bezrobotnych, zwłaszcza posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, dla wszystkich chcących zdobyć nowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE! ZAPISY JUŻ TRWAJĄ!

Informacje i zapisy:
FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH
Oddział w Janowie Lubelskim,
ul. Zamoyskiego 52, tel. 15/ 87-17-536

Projekt „Era młodych zawodowców” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Plakat Era 1.2.1 – Fryzjer