Jubileusz 100-lecia parafii Dzwola

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Dzwoli obchodzi Jubileusz 100-lecia swojego istnienia. W niedzielę 18 października 2020 r. odbyły się główne uroczystości, które zostały poprzedzone misjami parafialnymi,  została odprawiona uroczysta Msza św. której przewodniczył oraz wygłosił słowo Boże Pasterz diecezji Sandomierskiej ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz.

 

Nabożeństwo koncelebrowali księża z dekanatu janowskiego wraz z ks. Dziekanem Janem Kardasiem oraz ks. Rodacy z parafii Dzwola.

Parafia Dzwola została erygowana 17 września 1920 roku przez biskupa M. Fulmana. Powstała z części parafii Janowskiej i włączono ją do dekanatu Janów Lubelski. Pierwszym Proboszczem był Ksiądz  Piotr Panecki. Historia, którą napisali wspólnie Dzwolscy Parafianie w latach 1920-2020, to piękna karta w dziejach Kościoła Powszechnego.  

Rocznicową Eucharystię poprzedziła inscenizacja słowno-muzyczna zaprezentowana przez uczniów Zespołu Szkół w Dzwoli. Młodzież przedstawiła rys historyczny parafii Dzwola oraz Księży Proboszczów i Wikariuszy pełniących służbę duszpasterską, którzy na przestrzeni lat tworzyli parafię. Wyeksponowano fotografie związane z wydarzeniami w parafii.

Wspólnie z parafianami we Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych. W imieniu własnym oraz Samorządu Gminy Dzwola na ręce Księdza Proboszcza z okazji doniosłego Jubileuszu gratulacje i serdeczne życzenia wielu łask Bożych dla Całej Wspólnoty Parafialnej złożył Wiesław Dyjach – Wójt  Gminy Dzwola.

„Ojciec Święty, Jan Paweł II powiedział, że parafia jest uprzywilejowanym miejscem dawania świadectwa. Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich ludzi, którzy pracowali i pracują na rzecz kościoła i angażują się w życie jego społeczności. Jubileusz jest szczególnym czasem wdzięczności Bogu za dar wspólnoty, ale również czasem podziękowań.

W pierwszej kolejności dziękować trzeba Bogu, bez którego dzieje Dzwolskiego Kościoła Matki Bożej Częstochowskiej nigdy by się nie wydarzyły.  W drugiej kolejności Duchowieństwu, które przez lata z wielką starannością dbało o Tę świątynię. W trzeciej kolejności Wiernym, bez obecności i zaangażowania których żadna parafia nie może przeżywać rozwoju.” – mówił Wójt – Wiesław Dyjach.

Ksiądz Proboszcz – Mariusz Pyryt, przyjął życzenia wielu sił i wytrwałości w dalszej pracy ewangelizacyjnej oraz Bożej opieki na każdy dzień posługi kapłańskiej. Natomiast uczestnicy Jubileuszowych uroczystości otrzymali życzenia, aby doświadczyli pokoju, jedności oraz wszelkich darów i owoców Ducha Świętego. Niech Matka Boża Częstochowska będzie ukojeniem we wszystkich trudnych sprawach i ma Wszystkich w swej opiece.

Jubileusz ten stał się okazją, by parafianie mogli podziękować Bogu i ludziom za to, że powstała  parafia i istnieje po dzień dzisiejszy.