Informacje PKW

Zgodnie z § 2 Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1506) dzień wyborów wyznaczony został na niedzielę 13 października 2019 r., poniżej zamieszczamy do wiadomości Mieszkańców Gminy Dzwola informacje Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące:

 

UPRAWNIEŃ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UPŁYWU TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

WARUNKÓW UDZIAŁU OBYWATELI POLSKICH W GŁOSOWANIU W OBWODACH GŁOSOWANIA UTWORZONYCH W KRAJU W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

WARUNKÓW UDZIAŁU OBYWATELI POLSKICH W GŁOSOWANIU W OBWODACH GŁOSOWANIA UTWORZONYCH ZA GRANICĄ I NA POLSKICH STATKACH MORSKICH W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

oraz bezpośredni link do strony Informacje PKW