Informacja ze spotkania ws. dopłat do wymiany pieca oraz termomodernizacji

W dniu 18 września w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli odbyło się spotkanie informacyjne dot. programu realizowanego przez Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „ Czyste Powietrze”.

Spotkanie zgromadziło wielu zainteresowanych tematyką nie tylko z gminy Dzwola. Tematykę spotkania – czynniki wpływające na zanieczyszczenie powietrza, sposoby i możliwości ograniczania emisji szkodliwych substancji, a także możliwości pozyskania środków na poprawę jakości powietrza, szczegółowo omówili przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – p. Andrzej Szarlip i p. Ewa Wąsik. W spotkaniu uczestniczył także Wójt Gminy Dzwola – p. Stanisław Rożek, który w swoim wystąpieniu poinformował zebranych o realizowanym prze gminę programie „ Ekologiczna, czysta Gmina Dzwola”, którego celem jest także czyste powietrze.

Program priorytetowy p.n. „Czyste Powietrze”, daje możliwość pozyskania środków finansowych na inwestycje związane z ograniczeniem emisji szkodliwych substancji skierowany jest do osób fizycznych, tj. właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja „proekologiczna”. Przedmiotowy program nie wyklucza udziału osób prowadzących działalność gospodarczą.

Realizację Programu przewidziano na lata 2018-2029, a jego łączny budżet w tym okresie ma wynieść 103 mld zł (63,3 mld zł na dotacje i 39,7 mld zł na pożyczki). Przedmiotowe dotacje i pożyczki będzie można także otrzymać na nowo budowany dom – na energooszczędne, „niskoemisyjne” źródło ciepła (przykładowo na zakup i instalację pompy ciepła).

We wrześniu 2018 r. ruszy nabór wniosków o dotacje i preferencyjne pożyczki m.in. na termomodernizację domów jednorodzinnych, wymianę ich źródła ciepła (pieca) oraz kolektory słoneczne i przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne. 

Wnioski o dotacje i pożyczki będą przyjmowały Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). W ramach jednego wniosku przewidziano możliwość skorzystania z kilku „inwestycji proekologicznych”.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od miesięcznego dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym, dotacja będzie mogła być uzupełniona niskooprocentowaną pożyczką, i tak:

Grupa Kwota miesięcznego dochodu / osoba w PLN Dotacja

(procent kosztów kwalifikowalnych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka
uzupełnienie do wartości dotacji pozostałe koszty kwalifikowalne
I do 600 do 90% do 10% do 100%
II 601 – 800 do 80% do 20% do 100%
III    801 – 1 000 do 70% do 30% do 100%
IV  1001 – 1 200 do 60% do 40% do 100%
V 1 201 – 1 400 do 50% do 50% do 100%
VI        1 401 – 1600 do 40% do 60% do 100%
VII powyżej 1 600 do 30% do 70% do 100%

Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł (minimalne – 7 tys. zł). Powyżej tej kwoty przewidziane są niskooprocentowane pożyczki z planowanym okresem ich spłaty do 15 lat.

Do składanego wniosku trzeba będzie dołączyć m.in. PIT za poprzedni rok (jako dokument potwierdzający wysokość dochodów) oraz dokument potwierdzający prawo własności domu.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotowego Programu, a także możliwość pobrania i wysłania wniosku drogą elektroniczną można uzyskać we właściwych terytorialnie Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) – dla mieszkańców gminy Dzwola będzie to (WFOŚiGW) w Lublinie, ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, tel. (81) 531 79 06, (81) 531 79 11, www.wfos.lublin.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ww. Programem.