Informacja ws. zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę

Informujemy Mieszkańców Gminy Dzwola, u których zostały zamontowane kolektory słoneczne i piece na biomasę w roku 2017 i 2018 w ramach projektu “MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I KOTŁÓW C.O. OPALANYCH BIOMASĄ NA TERENIE GMINY DZWOLA”, iż zgłoszenia reklamacyjne dot. nieprawidłowości w działaniu instalacji należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Dzwola osobiście w pokoju nr 22 lub 17.

W zakresie obowiązującej gwarancji usterki ujawnione podczas montaży należy zgłosić na wypełnionym protokole reklamacyjnym zawierającym:

  • datę zgłoszenia;
  • imię, nazwisko, adres i telefon do mieszkańca, u którego stwierdzono nieprawidłowości;
  • dane osoby zgłaszającej z nr telefonu/pieczątka Gminy (podpis właściciela instalacji);
  • opis usterki wraz z nr katalogowym urządzenia, którego reklamacja dotyczy.

Usterki przekazywane w inny sposób niż przedstawiono powyżej nie będą realizowane.
Dodatkowo informujemy, iż serwis pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Poniżej znajduje się wzór protokołu zgłoszenia usterki oraz obowiązujący cennik – zgłoszenia nie wynikające z odpowiedzialności gwarancyjnej FlexiPowerGroup Sp. z o.o. S.K. uznane zostaną jako płatne.

Zakazuje się ingerencji osób trzecich w instalację oraz jej elementy przez okres obowiązywania gwarancji.

protokół

cennik