Informacja w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych

Informuję, że na mocy Postanowienia Nr 76/2019 Komisarza Wyborczego w Lublinie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. na obszarze Gminy Dzwola zostało powołanych pięć obwodowych komisji wyborczych.

Wykonując Postanowienie Nr 77/2019 Komisarza Wyborczego w Lublinie II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. informuję wszystkich członków obwodowych komisji wyborczych, że pierwsze posiedzenie wszystkich Komisji odbędzie się w dniu 3 października 2019 r. o godz. 13:30 w Urzędzie Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola, (sala narad).

Zawiadomienia o posiedzeniu zostaną dostarczone wszystkim członkom komisji.

Program posiedzenia obejmuje w szczególności:

  1. Wybór przewodniczącego Komisji.
  2. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.
  3. Omówienie zadań Komisji oraz harmonogramu jej pracy.

Udział wszystkich członków Komisji na pierwszym posiedzeniu oraz na szkoleniu jest obowiązkowy.

1569253847_Postanowienie_77_2019_Komisarza__Wyborczego_w_Lublinie_II

1569253847_Postanowienie_76_2019_Komisarza__Wyborczego_w_Lublinie_II

1569254120_Zalaczniki_do_postanowienia_nr_76_2019_KWII

Dzwola