Informacja w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia i szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych

Informuję, że na mocy Postanowienia Nr 40/2019 Komisarza Wyborczego w Lublinie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. na obszarze Gminy Dzwola zostało powołanych pięć obwodowych komisji wyborczych.

Wykonując Postanowienie Nr 41/2019 Komisarza Wyborczego w Lublinie II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. informuję wszystkich członków obwodowych komisji wyborczych, że pierwsze posiedzenie wszystkich Komisji odbędzie się w dniu 17 maja 2019 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola, (sala narad).

Zawiadomienia o posiedzeniu zostały dostarczone wszystkim członkom komisji.

Program posiedzenia obejmuje w szczególności:

  1. Wybór przewodniczącego Komisji.
  2. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.
  3. Omówienie zadań Komisji oraz harmonogramu jej pracy.

Bezpośrednio po zakończeniu pierwszego posiedzenia odbędzie się szkolenie członków Komisji.
Termin: 17 maja 2019 r. o godz. 12.30.
Miejsce: Urząd Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola, (sala narad).

Udział wszystkich członków Komisji na pierwszym posiedzeniu oraz na szkoleniu jest obowiązkowy.

Składy Obwodowych Komisji znajdują się na stronie internetowej:
BIP Urząd Gminy Dzwola