Informacja przeznaczona dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców

“Fundacja  Dr Bogusław J. Federa – Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości – w ramach swojej działalności statutowej – za pośrednictwem kanałów dostępowych uruchomionych przez naszą Gminę – przesyła w załączeniu materiały

– Stanowisko wraz z propozycjami zmian mających na celu usuwanie możliwych barier mogących się pojawić w działalności mikroprzedsiębiorstw w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – projektowanych zmian w ustawach podatkowych mających znaczenie dla działalności przedsiębiorcy  które mogą okazać się przydatne z punktu widzenia podejmowania i prowadzenia działalności – w szczególności przez Mikroprzedsiębiorców.

Stanowisko-Fundacji-dot-Projektu-ustawy-sukcesja-przedsiebiorstw (2)-thumbnail

Stanowisko-Fundacji-dot-Projektu-ustawy-sukcesja-przedsiebiorstw (2)