Informacja o próbie syren alarmowych

W ramach treningu w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00 będzie podawany głośny sygnał akustyczny alarmowy dla ludności województwa lubelskiego – ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę. Jest to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści  komunikatu.

Działania powyższe mają na celu upamiętnienie i uhonorowanie Powstańców Warszawskich z 1944 roku.

indeks