Informacja o losowaniu

W dniu 18.09.2019 r. o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisji wyborczych: – Nr 3, – Nr 5.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

informacja_o_losowaniach(14)