Informacja o kończącym się terminie składania wniosków

W dniu 31 sierpnia 2018 roku mija ostatni dzień na składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

 

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, na jego wniosek złożony wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Należy dołączyć faktury z datą zakupu oleju napędowego od 01-02-2018 r. do 31-07-2018 r.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny na stronie internetowej www.ugdzwola.bip.lubelskie.pl  zakładka podatki i opłaty lokalne/druki podatkowe/zwrot podatku akcyzowego,  jak również w Urzędzie Gminy Dzwola – pokój nr 15.

Informacje można  uzyskać pod nr telefonu  15 875 22 15 ( wew. 13 – Podatki).