Informacja Ministra Środowiska

Informacja Ministra Środowiska o “Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk NATURA 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018”.

 

thumbnail of monitoring-2016-2018