Informacja LGD o naborach wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

 

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. na operacje zgodne z zakresem tematycznym poniższych przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa lub przebudowa ciągów pieszych lub ścieżek rowerowych lub szlaków turystycznych. Pula środków w tym przedsięwzięciu to: 480 000,00 zł.

Przedsięwzięcie 2.1.2  Rozwój obiektów pełniących funkcje publiczne, kulturalne lub społeczne. Pula środków w tym przedsięwzięciu to: 670 637,00 zł.

Przedsięwzięcie 2.1.4 Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, placów pełniących funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne. Pula środków w tym przedsięwzięciu to:  911 733,00 zł.

Przedsięwzięcie 2.2.2 Rozwój aktywnych form rekreacji. Pula środków w tym przedsięwzięciu to:  166 700,00 zł.

Przedsięwzięcie 2.3.1 Wspieranie miejscowych artystów ludowych oraz rzemieślników. Pula środków w tym przedsięwzięciu to: 50 000,00 zł.

Przedsięwzięcie 2.3.2 Przedsięwzięcia kulturalne i integracyjne. Pula środków w tym przedsięwzięciu to:  35 000,00 zł.

 

Termin składania wniosków: 22.06.2018r. – 06.07.2018r.

 

Zapraszamy do składania wniosków:

  • Organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej
  • Kościoły i związki wyznaniowe
  • Jednostki Sektora Finansów Publicznych
  • Instytucje Kultury

Pełne treści ogłoszeń o naborach oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Stowarzyszenia www.lesnykrag.pl i w Biurze Stowarzyszenia przy ul. Ogrodowej 16, 23-300 Janów Lubelski.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: biuro@lesnykrag.pl, lub telefoniczny

15 8722-652, bądź osobisty w siedzibie biura.

lgd