Informacja firmy WAV-NET o pracach związanych z realizacją budowy sieci światłowodowej na terenie Gminy Dzwola.

Na prośbę firmy WAVE-NET Urząd Gminy Dzwola udostępnia informację o budowie linii światłowodowej na terenie Gminy Dzwola.

 

00000001