Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Lublinie – liczba urzędników wyborczych i zasady zgłaszania kandydatów

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję przednika wyborczego.

 

Informacja Dyr Del. z 22 02 2018 r-thumbnailUchwała PKW z 19 lutego 2018 r-thumbnail

Wzór zgłoszenia kandydata