Informacja dotycząca projektu: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Dzwola”

Przypomnimy, że Gmina Dzwola w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1Wsparce wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, uzyskała około 4 mln złotych dofinansowania na realizację projektu:

„MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I KOTŁÓW C.O. OPALANYCH BIOMASĄ NA TERENIE GMINY DZWOLA” .

Przetarg dotyczący projektu został ogłoszony 22 lipca 2017 roku.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnych oraz kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę na terenie Gminy Dzwola. Zadanie obejmuje dostawę i montaż 429 instalacji solarnych oraz 81 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę. Termin składania ofert na realizację wyżej wymienionego zadania upłynie 29 sierpnia 2017 roku.

Montaże instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę są przewidziane w następujących ilościach:

na rok 2017 – 140 instalacji solarnych i 61 kotłów C.O. oraz na rok 2018 – 289 instalacji solarnych i 40 kotłów C.O.

Ponadto informujemy, że powyższe Zamówienie Publiczne przewyższa tzw. próg unijny, dlatego Gmina ma obowiązek opublikowania przetargów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Co wiąże się ze stosowaniem bardziej rygorystycznych procedur przetargowych i dłuższych terminów na składanie ofert i ich rozpatrywania.