Informacja dla wyborców

W dniu 28 czerwca 2020 roku odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Niedzielne wybory będą się odbywały w reżimie sanitarnym ze względu na pandemię COVID-19. O czym trzeba wiedzieć i warto pamiętać?

 

Koniecznie trzeba zasłonić nos i usta, warto zabrać własny długopis.
Lokale będą czynne w godz.: 7.00 – 21.00

Siedziby obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Dzwola

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Dzwola, Kocudza Górna, Konstantów Zespół Szkół w Dzwoli,
Dzwola 121B, 23-304 Dzwola
2 Krzemień Pierwszy,
Krzemień Drugi, Flisy,
Zofianka Dolna
Zespół Szkół w Krzemieniu,
Krzemień Pierwszy 192,
23-304 Dzwola
3 Branew Ordynacka, Branew Szlachecka, Branewka,
Branewka-Kolonia
Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi,
Branew Szlachecka 19, 23-304 Dzwola
4 Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga,
Kocudza Trzecia
Zespół Szkół w Kocudzy,
Kocudza Pierwsza 29, 23-304 Dzwola
5 Władysławów, Zdzisławice, Kapronie Remiza OSP w Zdzisławicach,
Zdzisławice 51, 23-304 Dzwola

 

Tradycyjne głosowanie w lokalu wyborczym nie będzie się bardzo różniło od wcześniejszych wyborów.  W środku będzie mogła przebywać maksymalnie 1 osoba na 4 metry kwadratowe (oprócz członków komisji). Na bieżąco będą tego pilnowały poszczególne komisje.

Członkowie komisji zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej, a pomiędzy stanowiskami do głosowania będzie zachowana odległość półtora metra. W ciągu dnia kilkakrotnie (minimum 6 razy) będą dezynfekowane np. klamki, uchwyty, kontakty czy urny, a pomieszczenia na bieżąco wietrzone.

Prosimy o odrobinę cierpliwości przy wejściu do lokalu komisji ponieważ wyborcy będą mogli wchodzić w określonej liczbie jednocześnie. Należy przy tym pamiętać o zachowania bezpiecznej odległości,  tj., co najmniej 1,5 metra od drugiej osoby. Warto też wcześniej przygotować dokument tożsamości ze zdjęciem, tak aby ograniczyć do minimum czas przebywania w lokalu wyborczym. W lokalach będą dostępne długopisy, można też zaopatrzyć się we własny długopis i rękawiczki ochronne.

Do lokalu powinniśmy wejść w maseczkach lub w inny sposób zasłonić nos i usta. Aby pobrać kartę do głosowania musimy się wylegitymować dokumentem tożsamości ze zdjęciem – dowodem osobistym, prawem jazdy, paszportem. W celu identyfikacji trzeba będzie na moment odsłonić twarz.

Kiedy otrzymamy już kartę, co należy potwierdzić własnoręcznym podpisem, musimy udać się w miejsce wyznaczone do głosowania. Stawiamy znak „x” tylko i wyłącznie przy nazwisku jednego kandydata.