Informacja dla świadczeniobiorców OPS w Dzwoli

INF3Informujemy świadczeniobiorców, że w związku ze wcześniejszym wpływem środków z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli przekazał w dniu 12.04.2017 roku wypłaty na miesiąc kwiecień 2017 roku dla osób pobierających świadczenia wychowawcze „500+” i osób otrzymujących zasiłki stałe i zasiłki okresowe.

 

 

Pozostałe świadczenia pieniężne. tj. zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna i zasiłki pielęgnacyjne zostaną przekazane w terminie ustawowym, czyli po 25 kwietnia 2017 roku.