Informacja dla osób niepełnosprawnych

PCPR w Janowie Lubelskim zaprasza do składania wniosków do  programu „Aktywny Samorząd” w 2016 roku. W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie do: oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy kategorii B, zakupu komputerów, naprawy wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zakupu protezy kończyny.

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Ogrodowej 20 w Janowie Lubelskim.

Termin  przyjmowania wniosków: do 30 sierpnia 2016.