Informacja dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Z SIEDZIBĄ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DZWOLI

PAMIĘTAJ:

  • MASZ PRAWO DO SZACUNKU I GODNEGO TRAKTOWANIA
  • MASZ PRAWO DO WŁASNEGO ZDANIA
  • MASZ PRAWO DO NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ
  • MASZ PRAWO POPEŁNIAĆ BŁĘDY
  • MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE

 

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po twojej stronie.

Niezależnie od prowadzonej procedury Niebieskiej Karty jeżeli czujesz się zagrożony lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wezwać policję.

 

CO TO JEST NIEBIESKA KARTA?

Formularz „Niebieska Karta – A” wypełnia przedstawiciel jednej z następujących instytucji:

  • jednostek pomocy społecznej,
  • policji,
  • komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • oświaty lub służby zdrowia.

Służy on dokumentowaniu przemocy w rodzinie i realizacji konkretnych działań pomocowych na rzecz, w której dochodzi do przemocy. Wypełnienie tego formularza wszczyna procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Może wypełnić go przedstawiciel powyższej instytucji w oparciu o posiadane informacje o występowaniu przemocy w rodzinie. Jednakże jego wypełnienie nie jest jednoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o przestępstwie.

Przy założeniu „Niebieskiej Karty A” osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie „Niebieska Karta B” z informacjami gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc.

CO TO JEST ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY?

Po założeniu „Niebieskiej Karty A” przez służby, karta jest przekazywana do Zespołu Interdyscyplinarnego. Po zapoznaniu się z kartą Zespół zaprasza osobę doznającą przemocy na spotkanie, na którym wspólnie z osobą pokrzywdzoną buduje plan pomocy dopasowany do jej potrzeb oraz uzupełniana jest „Niebieska Karta C”. W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, złożenie wniosków do sądu.

W kolejnym etapie Zespół wzywa osobę, co do której istnieje podejrzenie stosowania przemocy na rozmowę dotyczącą konsekwencji stosowania przemocy oraz uzupełniania jest „Niebieska Karta D”. Po przeprowadzeniu rozmów z osobami, których dotyczy Niebieska Karta realizowany jest plan pomocy.

Więcej o Zespole Interdyscyplinarnym