Informacja dla mieszkańców Gminy Dzwola – instalacje kolektorów słonecznych, instalacje pieców CO na biomasę

zestawy-450x466W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Montaż  kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Dzwola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców, którzy podpisali umowę na montaż instalacji solarnej lub instalacji pieca CO na biomasę o dokonywanie wpłat pozostałej kwoty tylko na rachunek bankowy:

 

 

 

 

 

  Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim oddz. w Dzwoli

80 9410 1036 2003 3000 0185 0016

W tytule wpłaty należy wpisać:

1)   Nazwisko i imię, adres – za solary

2)   Nazwisko i imię, adres – za piec CO

3)   Nazwisko i imię, adres – za solary i piec CO (przy instalacjach wspólnych)

Uwaga !!!

HT-DasPell-GL-723pxWpłatę można dokonać w ratach:

  • II rata do 15 stycznia 2018 r.
  • III rata do 31 marca 2018 r.

W przypadku dostarczenia urządzeń a przed rozpoczęciem montażu właściciel posesji winien dokonać wpłaty pełnej kwoty przed wskazanym wyżej terminem.

Przy instalacjach wspólnych (solary i piec) montaż będzie następował jednocześnie.

Uwzględniając wnioski Mieszkańców Wójt Gminy Dzwola dokonał zmiany terminów wpłat.

  I rata

zaliczka

[zł]

II rata

do 15.01.2018

[zł]

III rata

do 31.03.2018

[zł]

Wpłata

łączna

[zł]

Solary zestaw
2 kolektorowy
1 000 1 000 750 2 750
Solary zestaw
3 kolektorowy
1 000 1 000 950 2 950
Kotły na biomasę
o mocy 15 kW
1 000 1 000 900 2 900
Kotły na biomasę
o mocy 20 kW
1 000 1 000 1 000 3 000
Kotły na biomasę
o mocy 25 kW
1 000 1 000 1 100 3 100
Kotły na biomasę
o mocy 30 kW
1 000 1 000 1 200 3 200
Kotły na biomasę
o mocy 35 kW
1 000 1 000 1 300 3 300

                                                                                                                                        Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                                                  Stanisław Rożek

znak