INFORMACJA

Uprzejmie informujemy oraz podajemy do wiadomości zarówno interesantom jak i pracownikom, że w dniu 27.06.2019 r. obowiązuje skrócony czas pracy pracowników Urzędu Gminy Dzwola.

Urząd Gminy Dzwola funkcjonował będzie w dniu 27 czerwca 2019 r. (czerwiec) od godziny 7.30 do godziny 14:30.