INFORMACJA

Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek informuje Mieszkańców Gminy Dzwola, iż w dniu 17 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 1530 odbędzie się spotkanie w sprawie zagospodarowania / zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości  Dzwola, będących własnością Gminy Dzwola. Miejsce spotkania: Urząd Gminy Dzwola – sala narad.

 

Serdecznie zapraszamy.