Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju, informuje mieszkańców Gminy Dzwola, że w związku z wprowadzonym stanem epidemii oraz ograniczeniami przemieszczania się ludności zamyka od dnia 26.03.2020 r. do odwołania Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Krzeszowskiej 65B w Biłgoraju.

informacja