III Konkurs Wieńców Dożynkowych za nami

W niedzielę, 9 września z udziałem wielu znamienitych gości przeprowadzono III Gminny Konkursu Wieńców Dożynkowych wraz z nadaniem Herbu i Sztandaru gminie Dzwola. Uroczystość naszą Patronatem Narodowym w Stulecie Odzyskania Niepodległości objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych jest cykliczną, coroczną imprezą integrującą społeczeństwo Gminy Dzwola, organizowaną w niedzielę po Dożynkach Dekanalnych w Janowskim Sanktuarium. Rok 2018 był trzecim, kolejnym rokiem tego cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem Konkursu, uwieńczonego zabawą ludową. W roku bieżącym Konkurs połączono z 100 rocznicą odzyskania niepodległości, 45 – rocznicą utworzenia Gminy Dzwola oraz nadanie gminie Dzwola Herbu i Sztandaru a także pozostałych symboli (flaga, pieczęcie, odznaczenia), które pozwolą lepiej identyfikować naszą społeczność. Będą również elementem wizualizacji pism urzędowych, publikacji oraz oznakowania obiektów publicznych.

Konkurs poprzedziła Msza Święta dziękczynna za Ojczyznę, rolników i mieszkańców gminy odprawiona przez Jego Ekscelencję, Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego w koncelebrze Czcigodnych Księży naszych Parafii, Księży rodaków z Księdzem Dziekanem dr Jackiem Staszakiem na czele.

Uroczystość naszą swoją obecnością zaszczycili:

– Pani Małgorzata Stręciwilk – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,

– Pan prof. Mirosław Piotrowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego,

– Pan Władysław Sowa – Przewodniczący Rady Powiatu wraz z Radnymi Rady
   Powiatu,

– Pan Grzegorz Pyrzyna – Starosta Janowski,

– Pan kom. Szymon Mroczek -Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim,

– Pan st. bryg. Grzegorz Pazdrak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim

Przedstawiciele:

  • Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
  • Wojewody Lubelskiego p. prof. Przemysława Czarnka,
  • Posła na Sejm RP Jerzego Bieleckiego

odczytali listy gratulacyjne skierowane do organizatorów i społeczeństwa gm. Dzwola,

– Panowie Burmistrzowie Janowa Lubelskiego: Krzysztof Kołtyś i Czesław Krzysztoń,

– Pan Józef Zbytniewski – Wójt Gminy Godziszów.

– Pani Teresa Biernat – Dyrektor Zespołu Szkół im W. Witosa w Janowie Lubelskim, którego młodzież zadbała o znakomitą oprawę gastronomiczną uroczystości, za co składamy serdeczne podziękowanie.

Listy gratulacyjne przesłali także Komendanci Wojewódzcy Policji i Straży oraz Wójt zaprzyjaźnionej Gminy Turawa w woj. opolskim Pan Waldemar Kampa.

 

Organizatorzy dziękują sponsorom: Porozumieniu Inicjatyw Samorządowych, firmie Martifer, Piekarni Małek Marian i Krzysztof, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Matthias”. w Koloni Zamek.