„I nie opuszczę Cię aż do śmierci”

Dnia 16 lipca 2017 r. czternaście par małżeńskich z terenu Gminy Dzwola obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Dzwoli a następnie Jubilaci udali się do remizy OSP w Konstantowie gdzie nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Wójt Gminy Dzwola Stanisław Rożek wręczył w imieniu Prezydenta RP Medale za Długoletnie

Pożycie Małżeńskie. Jubilaci otrzymali także pamiątkowy listy gratulacyjne od Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, dyplomy w imieniu Wojewody wręczył Andrzej Szarlip.

Uroczystości uświetnił koncert Strażackiej Orkiestry Dętej z Dzwoli.

                                                          Szanownym Jubilatom życzymy Diamentowych Godów.