HARMONOGRAM – zbiórki odpadów komunalnych 2019 r.

Informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dzwola, iż w roku 2019 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzwola będzie realizował wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z O.O. w Biłgoraju 23-400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13.

 

Termin odbioru odpadów został ustalony w poszczególnych miejscowościach na:

2 czwartek miesiąca –  Władysławów, Kapronie, Zdzisławice, Kocudza Pierwsza, Kocudza Trzecia,

2 piątek miesiąca – Dzwola, Kocudza Druga,

3 czwartek miesiąca  – Konstantów, Flisy, Zofianka Dolna, Krzemień Drugi, Kocudza Górna, (za wyjątkiem dni świątecznych),

3 piątek miesiąca – Branew Ordynacka, Branew Szlachecka, Branewka, Branewka – Kolonia, Krzemień Pierwszy.

W miesiącu maju będą odbierane odpady wielkogabarytowe.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram wywozu odpadów z pojemników i odbiór segregowanych z terenu Gminy Dzwola w 2019 r. oraz zasady segregacji.

 

Dzwola