Gospodarka odpadami na terenie gminy Dzwola lata 2015-2016 r.

Gospodarka odpadami na terenie gminy Dzwola lata 2015-2016 r. (odpady odebrane od mieszkańców).

 

 

Lp. miesiąc ilość odebranych odpadów od mieszkańców (tony – T) kwota do zapłaty (zgodnie
z fakturą – zł)
ilość odebranych odpadów od mieszkańców (tony – T) kwota do zapłaty (zgodnie
z fakturą – zł)
2015 rok 2016 rok
1. styczeń 37,18000 27706,54 23,15000 17 376,39
2. luty 27,90000 20791,08 23,61000 17 721,67
3. marzec 22,26000 21804,55 28,69000 21 534,71
4. kwiecień 22,70000 16916,04 33,59000 25 212,65
5. maj 30,05000

 

22393,26 32,32000 24 259,39
6. czerwiec 31,99000 23838,95 30,42000 22 833,25
7. lipiec 61,27000 45 989,26
8. sierpień 37,62000 28034,42 33,77000 25 347,76
9. wrzesień 23,93000 17832,64 30,92000 23 208,55
10. październik 29,56000 22028,11 35,97000 26 999,08
11. listopad 32,14000 23950,73 40,78000 30 609,47
12. grudzień 24,65000 18369,18 38,11000 28 605,37
Razem 319 980 T 243 665,50 zł 412,6000 T 309 697,55 zł

Stawka za tonę (1 Mg) zgodnie z zawartą umową gminy Dzwola z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Janowie Lubelskim:

netto 695,00 zł,

podatek VAT 55,60 zł

brutto 750,60 zł

 Bilans gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok

309 697,55 zł – kwota za odpady komunalne odebrane od mieszkańców gminy Dzwola w 2016 r. (odbiór i zagospodarowanie);

276 798,90 zł – wpłaty bieżące mieszkańców gminy Dzwola za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r.;

32 898,65 zł – różnica pomiędzy wpłatami bieżącymi mieszkańców, a należną opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r.;

8 302,80 zł – zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r.;

Sporządziła: R. Flis